Навчальний процес

        Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ «Лісова казка» здійснюється  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», вимог Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений  старт», шляхом активізації інноваційної діяльності педагогічного колективу. 
      Педагоги  дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створених ними розвивальних середовищах, мали вільний доступ до всіх його складових, самостійно діяли в них, додержуючись норм  і правил перебування в різних осередках.  Вихователі забезпечують емоційний комфорт дітей, створюють сприятливі умови для їх психічного і фізичного розвитку. Вихователі груп раннього віку особливу увагу надають  розвитку в малят сенсорних відчуттів.
Педагоги вікових груп здійснюють систематичний підхід до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.  
  Навчально-виховний процес у групах раннього віку та дошкільних групах здійснюється згідно тематичного перспективного планування.
    Для батьків дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад, та  звертаються за консультацією наші педагоги дають  методичні рекомендації, щодо підготовки дітей до навчання у школі. 

 
 
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

1. Спрямувати освітній процес дошкільного навчального закладу на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти України -Державного стандарту дошкільної освіти, державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», шляхом активізації інноваційної діяльності педагогічного колективу.

 

2. Формувати різнобічно розвинену, духовно збагачену, оптимістично та патріотично налаштовану особистість.

 

3. Здійснювати екологічне виховання, використовуючи інтегрований підхід до розв'язання завдань через практичну діяльність.

 

4.  Здійснювати формування предметно-практичної компетенції вихованців відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти, спрямувати її на творчість і самореалізацію.

 

5.  Здійснювати комунікативно-мовленнєвий розвиток вихованців, створюючи такі умови, які стимулюватимуть максимальну мовленнєву активність кожної дитини.

 

6.  Сприяти оптимізації рухової активності дошкільників шляхом удосконалення організації форм фізичного виховання.

 

7.  Будувати роботу з батьками за принципом співпраці, взаєморозуміння, партнерства й чіткої усвідомленності своєї ролі та відповідальності в спільній взаємодії.                                                                        
 8. Забезпечити наступність змісту дошкільної і початкової ланок освіти, удосконалення форми, зміст і методи взаємодії з батьками в процесі підготовки дітей до школи.
 
Пріоритетним напрямком роботи залишається збереження та зміцнення
здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної
життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.