Правила прийому

Правила прийому до ДНЗ
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють за попередньою електронною реєстрацією, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.
Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 
Для того щоб правильно зареєструвати свого малюка слід дотримуватись такої послідовності:
З’ясувати у керівника  ДНЗ  до якої вікової групи відноситься Ваша дитина:                                                      № тел. 291-63-92  ДНЗ "Лісова казка"
1.Група раннього віку 2-3 роки                                                                                                                       Молодша група 3-4 роки                                                                                                                                          
2. У заявці  слід зазначати бажану дату зарахування 01.09.20__року.       
Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідні наступні документи: 
1. Електронна реєстрація на сайті ДНЗ "Лісова казка" .                                                       2. Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дошкільного навчального  закладу.                                                                                                       3.Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ № 026).                                                                                                                     4.Карта профілактичних щеплень (форма №063).                                                     5. Ксерокопія  свідоцтва про народження дитини.                                                             6. При наявності пільг  - документи, що їх підтверджують.
Категорія громадян, які мають право на першочергове (позачергове) приймання їхніх дітей до дошкільних навчальних закладів
 

 

Категорія громадян

 

 

Підстава

 

Працівники міліції

 

Стаття 22 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 №565-XII

 

Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф

 

Пункт 2 частини третьої ст..30 ЗаконуУкраїни «Про статусі соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»від 28.02.1991 №796-XII

 

Прокурори та слідчі прокуратури

 

Ст..49 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991№1789-XII

 

Військовослужбовці Збройних Сил України, учасників АТО

 

 

Частина четверта ст..13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 №2011-XII

 

 

Військовослужбовці Служби безпеки України

 

Ст..27 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII

Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ

Діти батьків – інвалідів I групи

Діти, які перебувають під опікою

Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 27.09.2013р. № 363р «Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова»

 
                                                                                                                                                                Відрахування дитини                                                          з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її 

  подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за  

  харчування дитини протягом двох місяців.